250. Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej w LO Dynów

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski 13 października 2023r. społeczność naszego liceum włączyła się w ogólnopolskie obchody 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej na ziemiach polskich i w Europie, świeckiej , centralnej władzy oświatowej. Utworzenie KEN to przełomowa decyzja. Oświata w Polsce została zreformowana i…