Uchwalono budżetu powiatu rzeszowskiego na rok 2024

W dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie odbyła się LVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, którą rozpoczęto od przedstawienia informacji z wykonywanej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przedłożony przez Dyrektora PODGiK w Rzeszowie – Mirosława Chmiela oraz…