Opłatkowe spotkanie podczas LIX Sesji Rady Powiatu

W dniu 28 grudnia 2023 r., w sali kolumnowej im. Ojców Niepodległości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbyła się uroczysta „opłatkowa” LIX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, w której wzięli udział: Starosta Rzeszowski Marek Sitarz i Tadeusz Pachorek Wicestarosta Rzeszowski, Członkowie Zarządu: Anna Wolska oraz Jan Sieńko, a także Dariusz Tłuczek Skarbnik Powiatu…