Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków PFRON

W związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością w 2024 roku, od dnia 26.03.2024r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  Staże przeznaczone są wyłącznie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych w…