Ogłoszenie Powiatu Rzeszowskiego, przetarg na zakup działek

Starosta Rzeszowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż:  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łące gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1736 o pow. 0,07 ha, obj. RZ1Z/00004432/1.  Treść pisma: https://powiat.rzeszowski.pl/wp-content/uploads/2024/02/przetarg-laka.pdf (do dnia 25.04.2024 r.)     Zarząd Powiatu Rzeszowskiego  Działając na podstawie art. 38 ust.…

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/28 o pow. 0,6057 ha, obj. K/00237113/1,działka nr 5964/29 o pow. 0,5723 ha, obj. KW RZIZ/00237113/1.   pismo