Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/28 o pow. 0,6057 ha, obj. K/00237113/1,działka nr 5964/29 o pow. 0,5723 ha, obj. KW RZIZ/00237113/1.   pismo

Spotkanie inaugurujące projekt "Central Mountains"

W dniu 23.05.2023 r. w sali Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie Partnerów Interreg Central Europe inaugurujące projekt pn.: „Central Mountains: Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej”. Projekt powstał we współpracy z Powiatem Rzeszowskim pełniącym rolę Lidera Projektu, który…

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Przystanek czas na podkarpacką młodzież"

23 maja w sali narad Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu Przystanek Czas na Podkarpacką Młodzież. Spotkanie miało na celu zapoznanie przedstawicieli szkół średnich, których organem prowadzącym jest powiat rzeszowski, z projektem. Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, w towarzystwie Dyrektora Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego…