Podpisanie umowy na realizację zadania „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”

W dniu 10 czerwca 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont pawilonu nr 9 w Górnie dla potrzeb mieszkań treningowych”. Wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego została Firma Budowlano – Handlowa Rak Spółka jawna, 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107. Przewidywany czas…