Zawiadomienie o czasowym zamknięciu mostu w miejscowości Mrowla

Fiirma REMOST Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,…