Przyznano stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w ostatnim roku szkolnym (co najmniej 4,75) i mają bardzo dobre zachowanie oraz mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami (tytułem laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu…

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 04 września 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Przewodniczącą Rady Rodziców…

Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 10 osób, a są to: Mateusz Dańczak z klasy 3TI (średnia ocen 5,69), Kamila Bułdak z klasy 3TI (średnia…