W dniu 21 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy:

Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie
a Przedsiębiorstwem Budowlanym STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli na wykonanie mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120”.

 

Wartość zadania: 1,2 miliona złotych.

Termin realizacji: grudzień 2020 r.