Otwarcie Żłobka Gminnego w Mrowli

3 maja 2021 roku w Mrowli, dzięki współpracy Powiatu Rzeszowskiego z Gminą Świlcza powstał Żłobek Gminny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz Ryszard Tokarz proboszcz parafii pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli. Po Mszy Świętej, goście wraz z asystą pocztów sztandarowych OSP w Mrowli i…

Rezultaty pracy powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną powiatu, która w sposób istotny współtworzy polską infrastrukturę informacji przestrzennej. Jego działalność przekłada się też na kształt gospodarki lokalnej i warunki życia mieszkańców. Dlatego też PODGiK w Rzeszowie plasuje się wśród najlepszych tego typu jednostek w kraju. W plebiscycie Głównego…