Powódź zniszczyła, powiat odbudował

Dzisiaj (tj. 2.06.2021 r.) władze powiatu rzeszowskiego oddały do użytku kolejne dwa obiekty zniszczone przez zeszłoroczną powódź. Pierwszym z nich jest nowy most na rzece Strug w Borku Starym, zaś drugi to przepust w Nowym Borku pod koroną drogi powiatowej relacji Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa. Obie inwestycje zostały dofinansowane przez Województwo Podkarpackie…

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

Odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami uskuteczniającymi funkcjonowanie samorządów. W dniu 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami uskuteczniającymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie prowadzenia placówek oświatowych. W dniu 2 czerwca 2021…