Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

Odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami uskuteczniającymi funkcjonowanie samorządów. W dniu 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami uskuteczniającymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie prowadzenia placówek oświatowych. W dniu 2 czerwca 2021…