ks. Bronisław Markiewicz
ks. Bronisław Markiewicz, fot. arch

13 lipca 1842 urodził się błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, który w latach 1877-1884 był proboszczem parafii w Błażowej.

Bronisław Markiewicz Bonawentura przyszedł na świat w Pruchniku koło Jarosławia. Jego rodzice Jan i Maria (z Gryzieckich) zajmowali się rolnictwem i kupiectwem. Ojciec, aktywny społecznie, trzykrotnie był burmistrzem miasteczka. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu i tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego, Bronisław Markiewicz 15 września 1867 r. został wyświęcony na kapłana. Kilkanaście dni później zaczął pracę jako wikariusz parafii Harta k. Dynowa, gdzie przyczynił się m.in. do budowy kaplic w Szklarach, Lipniku i Bachórzcu, które po latach dały początek samodzielnym parafiom.

    W marcu 1870 r. został wikariuszem przy katedrze w Przemyślu, jednocześnie podjął studia filozoficzne i pedagogiczne na uniwersytetach we Lwowie i Krakowie. Po ich ukończeniu zaczął wykładać w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W 1876 roku został proboszczem w Gaci, gdzie miał duży wpływ na rozwój nowoczesnego rolnictwa, powstała tam m.in. lokalna spółdzielnia chłopska. W 1877 roku ks. Markiewicz objął probostwo w Błażowej. Otworzył tu m.in. Spółkę Tkaczy, dzięki jego pracy później powstała szkoła tkacka.

W 1885 r. wyjechał do Włoch, gdzie był uczniem późniejszego świętego Jana Bosko, został też salezjaninem. Po powrocie do Polski objął parafię w Miejscu Piastowym, gdzie utworzył zakład wychowawczy dla młodzieży, później kolejne w Pawlikowicach i Skoromochach. Rozpoczął wydawanie popularnego miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, podjął starania o założenie Zgromadzenia Michała Archanioła (zrealizowane już po jego śmierci).

Zmarł 29 stycznia 1912 roku w Miejscu Piastowym. W 1990 r. jego szczątki zostały przeniesione do tamtejszego kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Jeszcze w latach 50. XX wieku został wszczęty jego proces beatyfikacyjny. 19 czerwca 2005 roku w Warszawie ksiądz Markiewicz został ogłoszony błogosławionym.