Niespełna dwa miesiące zajął remont mostu na potoku Ostrówek przy ulicy Gajowej w Dynowie prowadzony na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Prace były konieczne ze względu na zły stan techniczny obiektu.

Remont dotyczył obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  1427R, na trasie Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów, w miejscowości Dynów, ul. Gajowa. Jest on konstrukcji żelbetowo-skrzynkowej, o długości 16 metrów i szerokości 8 metrów, ma dwa pasy ruchu. Wykonawcą prac była firma DOM-MOST Jan Janusz z siedzibą w Lutczy. Koszty wyniosły 153 tys. zł i w całości zostały pokryte ze środków Powiatu Rzeszowskiego.

Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, w ramach remontu wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,5 m w obrębie obiektu mostowego, ograniczoną obustronnie krawężnikami oraz na dojazdach do obiektu, obustronne kapy chodnikowe, wzmocnienia żelbetowych przyczółków poprzez dodatkowe zbrojenie i uzupełnienie betonem, remont odwodnienia obiektu (wykonanie przykanalików oraz odbudowa wylotów przykanalików), wymianę barier energochłonnych, a także zamontowano nowe bariero-poręcze.

– Inwestycje drogowo-mostowe, bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej i jej remonty to jeden z najważniejszych priorytetów władz powiatowych. To jedno z naszych podstawowych zadań. Takie też są oczekiwania mieszkańców. – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

To nie jedyna tego typu inwestycja w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca do użytku oddano m.in. cztery mosty i jeden przepust, a wartość prac w tym przypadku sięgnęła prawie 9 milionów złotych. W 2020 roku na inwestycje przeznaczono około 30 procent budżetu powiatu. Zrealizowano 31 inwestycji drogowo-mostowych za kwotę 15 mln zł. W 2021 r. budowany będzie m.in. łącznik drogi ekspresowej S-19 za 28 mln zł.

Fot. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie