Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Rzeszowskiego 2021 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2021 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  Zadanie 1 – pomoc w…