Miliony dla Powiatu Rzeszowskiego z „Polskiego Ładu”

Miliony dla Powiatu Rzeszowskiego z „Polskiego Ładu”

Około 140 milionów złotych trafi do Powiatu Rzeszowskiego oraz gmin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 25 dużych inwestycji w infrastrukturze.

Wyniki naboru drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłosił w poniedziałek (30 maja) premier Mateusz Morawiecki. Między jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce rozdysponowano ogółem 30 miliardów złotych. Tak dużego wsparcia dla samorządów jeszcze nie było.

Wiem, że samorządowcy to przede wszystkim ludzie praktyczni. Człowiek praktyczny potrzebuje środków na realizację konkretnych projektów. I takie środki dziś trafiają do państwa. To są środki wielkości 30 mld złotych. Cieszę się, że w całej Polsce widać coraz więcej tablic z biało-czerwoną flagą i naszym godłem. Tam, gdzie remontujemy szpitale, gdzie modernizujemy szkoły, gdzie tworzymy nowe instytucje kultury, gdzie inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne, gdzie budujemy, modernizujemy i remontujemy drogi – mówił szef rządu w czasie konferencji, kierując swe słowa do przedstawicieli samorządów lokalnych.

Lista beneficjentów „Polskiego Ładu” jest długa. Powiat Rzeszowski otrzyma ogółem ok. 17,6 miliona złotych. 12,7 mln. złotych zostało przeznaczone na przebudowę budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie, gdzie znajdą swoją siedzibę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i poradnia psychologiczna. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. 4,9 mln złotych zostanie z kolei spożytkowane na przebudowę drogi powiatowej Rzeszów-Matysówka-Chmielnik na odcinkach w Kielnarowej i Chmielniku.

Miliony dla Powiatu Rzeszowskiego z „Polskiego Ładu”

Strumień pieniędzy rządowych popłynie praktycznie do wszystkich gmin powiatu rzeszowskiego. W Błażowej z tych środków powstanie budynek zaplecza sportowego przy miejscowym stadionie (dofinansowanie 2 mln złotych) oraz przebudowane zostaną drogi gminne (7 980 tys.).

W Kamieniu dzięki wsparciu w kwocie 4 950 tys. zmodernizowane zostaną drogi gminne, a 4,7 mln zostanie przeznaczone na budowę Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych.

W gminie Krasne dojdzie do długo wyczekiwanej przez mieszkańców modernizacji drogi Malawa-Luksemburg (dofinansowanie 4 370 tys.). Z kolei prawie 15 milionów złotych zostanie przeznaczone na I etap budowy oczyszczalni ścieków Krasnem.

W gminie miejskiej Dynów prawie 9,5 mln złotych rządowego wsparcia pójdzie na budowę, rozbudowę i remont infrastruktury drogowej. Z kolei w gminie wiejskiej Dynów dzięki wsparciu prawie 13,2 mln złotych powstanie oczyszczalnia ścieków.

W Hyżnem dofinansowane w kwocie 4 750 tysięcy pozwoli na budowę przedszkola i zagospodarowanie terenu wokół niego, 2 375 tys. przeznaczone zostanie na oświetlenie drogowe w tej gminie, a 2 375 tys. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Prawie 12,9 mln złotych rządowej dotacji przeznaczone zostanie na II etap budowy zakładu przetwarzania opadów w Sokołowie Małopolskim.

W Chmielniku 9 350 tysięcy złotych dofinansowania pozwoli na rozbudowę i przebudowę tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W Niechobrzu, w gminie Boguchwała dzięki wsparciu 1 785 tys. wyremontowana i przebudowana zostanie szkoła podstawowa. W tej samej gminie dofinansowanie uzyskano też na przebudowę i remont dróg (ponad 4,7 mln).

W Tyczynie pozyskane środki w kwocie ponad 1 800 tysięcy zostaną przeznaczone na rozbudowę oświetlenia ulicznego, 2 335 tys. na II etap budowy zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Harmanowej, zaś prawie 3,5 mln na budowę chodnika wzdłuż drogi Rzeszów-Dylągówka.

W Głogowie Małopolskim rządowe środki pozwolą na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (4 275 tys.) i budowę dróg na terenie gminy (prawie 5 mln złotych).

Gmina Trzebownisko dostanie 4,5 miliona złotych na przebudowę i rozbudowę budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty.

Gmina Świlcza dostanie 2 125 tysięcy na dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie.

Na terenie gminy Lubenia 10,2 mln złotych rządowych środków pójdzie na budowę miejsca do opieki dla dzieci do lat 3.

Pieniądze które trafią zarówno do samorządu powiatowego jak i gmin są bardzo ważne. To wielkie wsparcie dla działań inwestycyjnych, które od lat są naszym priorytetem. Ten poważny zastrzyk finansowy pozwoli wydatnie poprawić infrastrukturę na terenie Powiatu Rzeszowskiego, co wiąże się z poprawą komfortu życia mieszkańców – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

j

Miliony dla Powiatu Rzeszowskiego z „Polskiego Ładu”