21 lat temu otwarto hospicjum w Górnie

21 lat temu otwarto hospicjum w Górnie

21 czerwca 2001 roku na terenie sanatorium w Górnie oficjalnie i uroczyście otworzono hospicjum onkologiczne Sue Ryder.

Powstanie tej niezwykle potrzebnej placówki, przeznaczonej dla osób nieuleczalnie chorych było inicjatywą brytyjskiej fundacji Lady Sue Ryder. Pierwsze plany powstały w 1996 roku, natomiast ich wprowadzenie w życie zostało gwałtownie przyśpieszone w 1999 roku po reformie administracyjnej kraju i powstaniu Powiatu Rzeszowskiego. Nowoutworzony samorząd powiatowy uznał wsparcie inicjatywy za jeden z priorytetów. Wtedy też ówczesny starosta Stanisław Ożóg podpisał zezwolenie na budowę.

Koszt budowy wyniósł 10 mln 250 tys. zł. W tym udział finansowy Fundacji Sue Ryder – ok. 4,1 mln zł. W ramach bezzwrotnej pomocy dostarczyła ona także materiały budowlane o wartości 1,6 mln zł. i zobowiązała się do częściowego wyposażenia hospicjum. Resztę kosztów oraz bieżące utrzymanie placówki wziął na swoje barki Powiat.

Obiekt, przeznaczony dla 60 osób terminalnie chorych budowano w bardzo szybkim tempie – zaledwie 15 miesięcy. Po tym czasie mogły tu znaleźć profesjonalną opiekę i schronienie pierwsze osoby nieuleczalnie chore z terenu powiatu rzeszowskiego oraz powiatów ościennych. Budynek spełniał wszystkie standardy przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i zdobył w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2001” nagrodę III stopnia w kategorii obiektów nowo zbudowanych.

Dzisiaj placówka szczyci się najnowszym sprzętem i aparaturą medyczną, jak też personelem medycznym o najwyższych kwalifikacjach.

j

hospicjum onkologiczne Sue Ryder