Przebudują skrzyżowanie w Trzebownisku

Wczoraj (16.08) siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów – Trzebownisko – Łukawiec – Czarna z drogą powiatową Nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec w miejscowości Trzebownisko   pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem…