Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy

Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Termin konsultacji został ustalony od dnia 13 października 2022 r. do dnia 21 października 2022r.

Uwagi i wnioski można dostarczyć w formie pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna lub na adres e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl