Rusza nowy projekt w Powiecie Rzeszowskim

Rusza nowy projekt w Powiecie Rzeszowskim
poznaj polskę - listwa logotypów

Powiat Rzeszowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 53 696 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 90 891 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

W ramach uzyskanego wsparcia uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski mogą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra przyjętymi do dofinansowania w ramach ww. przedsięwzięcia.

 

Więcej informacji na stronie projektu:

,,Poznaj Polskę”

poznaj polskę - listwa logotypów

Powiat Rzeszowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 53 696 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 90 891 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

W ramach uzyskanego wsparcia uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski mogą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra przyjętymi do dofinansowania w ramach ww. przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”:

poznaj polskę - tabela
poznaj polskę - plakat
poznaj polskę - plakat 2