Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu także w powiecie rzeszowskim

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu także w powiecie rzeszowskim

Po raz piętnasty odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, które potrwają od 27 stycznia do 3 lutego 2023 r.  Kolejny raz odbywać się one będą również na terenie powiatu rzeszowskiego.

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie oddanie hołdu pomordowanym Żydom z Rzeszowa i okolic na terenie cmentarza żydowskiego w Rzeszowie na ul. Rejtana 27 stycznia o godzinie 9.00. Dwie godziny później podobne uroczystości odbędą się na placu Ofiar Getta, który przed wojną stanowił część starego cmentarza żydowskiego.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu odbywać  się  będą w 24 miastach i miejscowościach regionu, w tym kilku miejscowościach powiatu rzeszowskiego. Organizatorami są: Uniwersytet Rzeszowski i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

 

Obchody w powiecie rzeszowskim

Tyczyn

27.01.2023

Zapalenie zniczy na cmentarzu żydowskim w Tyczynie (ul. Parkowa). Spacer tematyczny „Śladami tyczyńskich Żydów”. Zapalenie zniczy na grobach tyczyńskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” na cmentarzu katolickim (ul. A. Mickiewicza). Wykład dr Wojciecha Hanusa (IPN Rzeszów): Akcja Reinhardt we wschodniej części byłego województwa lwowskiego.

1-3.02.2023

Pogadanki na lekcjach historii i godzinach wychowawczych poświęcone Zagładzie Żydów na ziemiach polskich oraz pomocy udzielonej Żydom przez Polaków w okresie niemieckiej okupacji

Dynów

30.01.2023

10.00-13.00 – Uroczystości w auli Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Przywitanie gości przez dyrektor LO Elżbietę Klaczak-Łach oraz burmistrza miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka. Montaż słowno-muzyczny o charakterze dokumentalnym Tego miasteczka nie ma już nawiązujący do tragicznych losów żydowskich mieszkańców Dynowa we wrześniu 1939 r. (młodzież skupiona w Centrum Edukacji Młodzieży Trzy Kultury). Słowo wstępne o spotkaniach z malarką Niną Talbot z USA i wystawie jej obrazów Twarze Dynowa – Maciej Jurasiński. Wystąpienie prof. Wacława Wierzbieńca z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentacja książki Niny Talbot pt. The Past is the Present (Nowy Jork 2022), poświęconej jej rodzinie z Dynowa i pracom artystycznym dotyczącym Holocaustu. Losy rodzin Halpern – Ringler i Chonigsman w okresie Holocaustu (o swoich bliskich opowiedzą: Rachel Halpern, Tamar Halpern, Szmuel Halpern, Dawid Ringler, Wiktoria Chonigsman). Uczczenie ofiar Holokaustu modlitwą z udziałem Yehoshua Ellisa, rabina z Warszawy oraz Pinchasa Pompa, rabina z Dynowa na cmentarzu na Karolówce. Wizyta w Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie, ul. Łazienna 70.

Łukawiec

30.01.2023

Lekcje w klasach VII-VIII poświęcone Michałowi Stasiukowi oraz innym Polakom, którzy za pomoc Żydom ponieśli śmierć z rąk okupanta niemieckiego w wykorzystaniem materiałów edukacyjnych: Zawołani po imieniu.

3.02.2023

Lekcje poświęcone Polakom ratującym Żydów w czasie niemieckiej okupacji z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych IPN do wystawy elementarnej Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej

Błażowa

2.02.2023

11.30-13.30 – Prezentacje licealistów na temat: Zagłada Żydów celem polityki nazistowskich Niemiec Spotkanie z Wiktorią Honigsman nt. Losów rodziny Honigsman w okresie Holocaustu. W programie dla chętnych zwiedzanie wystawy Kultura żydowska w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej.

Głogów Małopolski

2.02.2023

10.00-13.00. Złożenie przez delegację wieńców na mogiłach zamordowanych Żydów w 1942 r. w lesie Bór i przed bramą kirkutu w Głogowie Małopolskim. Prelekcje w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim: – Rachel Halpern, Tamar Halpern, Szmuel Halpern. Losy rodziny Halpernów – Walenty Kotula. Pamięć o dawnych mieszkańcach pochodzenia żydowskiego z Głogowa Małopolskiego w pokoleniu powojennym – dr Robert Borkowski. Zagłada Żydów z Głogowa Małopolskiego we wspomnieniach Teresy Mastalskiej-Chwiejczak. Zwiedzanie wystawy poświęconej Holokaustowi w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim, zwiedzanie parku im. Aleksandra Ładosia w Głogowie Małopolskim i muralu przedstawiającego „Grupę Ładosia” na terenie centrum przesiadkowego w Głogowie Małopolskim.

(s)