Powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Świlcza

Około 10 milionów złotych pochłonęły realizowane w mijającym roku przez Powiat Rzeszowski inwestycje drogowe terenie gminy Świlcza. Wpłynęły one pozytywnie na bezpieczeństwo w tej części powiatu oraz komfort podróżowania. Prace były realizowane ze środków powiatowych oraz funduszy rządowych. Dzięki dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej możliwa była rozbudowa drogi powiatowej nr…

Zmiana okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych na terenie Powiatu Rzeszowskiego

W związku ze zmniejszaniem się bezrobocia na terenie Powiatu Rzeszowskiego od 1 stycznia 2024 roku skrócony zostanie okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałych oraz zameldowanych na pobyt stały albo czasowy na terenie miast i gmin Boguchwała, Błażowa,  Głogów Młp,.  Dynów, Sokołów Młp., Tyczyn oraz gmin: Chmielnik, Dynów, Hyżne,  Krasne, Lubenia, Świlcza,…