Sukcesy Powiatu Rzeszowskiego w 2023 roku

Sukcesy Powiatu Rzeszowskiego w 2023 roku
To był dobry rok dla Powiatu Rzeszowskiego. Ogromnym nakładem sił i środków zrealizowanych zostało wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Miliony złotych zostało spożytkowane na rozwój infrastruktury drogowej, służby zdrowia i opieki społecznej czy też edukacji. – Dobro mieszkańców, komfort ich życia, poprawa warunków bezpieczeństwa i dostępu do usług publicznych były i są naszymi priorytetami. Nie szczędzimy na to środków samorządowych, aktywnie zabiegamy o fundusze zewnętrzne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz powiatu, radnych i pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, udało się zrealizować w tym roku najważniejsze cele – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. Inwestycje drogowe Największymi i najbardziej kosztownymi inwestycjami zakończonymi w tym roku były budowy łączników drogi ekspresowej S-19 oraz autostrady A-4. Obydwie były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Starostwo i podległe mu jednostki przygotowywały i nadzorowały je od samego początku aż do zakończenia. Droga łącząca węzeł drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Południe z drogą powiatową  nr 1408R  w Niechobrzu oddana została do użytku w lipcu. Dzięki inwestycji doprowadzono do połączenia drogi S19 z powiatowymi i gminnymi drogami biegnącymi w kierunku Nosówki, Racławówki, Boguchwały i Niechobrza. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 29 mln złotych, z czego ok. 14,7 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z kolei I etap rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ kosztował ponad 44 mln złotych, z czego ponad 12 milionów złotych pochodziło z budżetu powiatowego. Obydwie inwestycje związane były z szerokim wachlarzem prac: rozbudową dróg powiatowych, budową, rozbudową i przebudową skrzyżowań z drogami przecinającymi, tworzeniem chodników i ciągów pieszo rowerowych, budową zjazdów, zatok autobusowych i wieloma innymi elementami. Za kwotę ponad 16 mln złotych zrealizowano I etap przebudowy drogi powiatowej Błażowa – Piątkowa – Harta., za prawie 7,5 mln zł wykonano przebudowę drogi powiatowej Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w miejscowościach Kielnarowa i Chmielnik, zaś niemal 7 mln złotych wydatkowano na remont odcinka drogi powiatowej Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w Zaczerniu. Realizacja tych dużych inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Z kolei dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Rzeszowski mógł w 2023 roku wyremontować most na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna (koszt prawie 2 mln złotych) oraz przebudować przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej i Bratkowicach  (wartość: ok.1,9 mln zł).  Szereg ważnych inwestycji przeprowadzono dzięki rezerwie subwencji ogólnej. Za ok. 3,3 mln przeprowadzona została rozbudowa drogi powiatowej Kupno – Bratkowice -Trzciana. Stary most na potoku Mrowla został tu zastąpiony nowym, wykonane zostały dojazdy i niezbędna infrastruktura techniczna. Podobne prace, nakładem 2,8 mln złotych, wykonano przy drodze powiatowej Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin. Tu również, na Mrowli, rozebrano dotychczasowy, niespełniający wymagań most zastępując go nowym. Przebudowane zostały także dwa odcinki drogi powiatowej Nowy Kamień – Łętownia – Nowa Sarzyna  w Nowym Kamieniu. Tu wartość prac wyniosła prawie 2 miliony złotych. Podobna kwota została wydatkowana na ukończony w 2023 roku I etap projektu „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej nr 91”. Zdrowie, opieka społeczna i edukacja Powiat stale inwestuje w poprawę jakości edukacji, opieki społecznej i ochrony zdrowia. Szkoły podlegające powiatowi zostały gruntownie odnowione i wyposażone. Powstały w ostatnim okresie m.in.  hala pełnowymiarowa i boiska wielofunkcyjne w Dynowie, maneż przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, przeprowadzona została rozbudowa ośrodka szkolno-wychowawczego w Mrowli.  Na ukończeniu jest duża inwestycja w Tyczynie, gdzie rozbudowywana jest miejscowa szkoła (15 mln zł) – Zespół Szkół w Tyczynie, zlokalizowany w Zespole Pałacowo-Parkowym. W mijającym roku rozbudowany został m.in. Dom Pomocy Społecznej, gdzie powstał nowoczesny budynek  przeznaczony  dla 95 pensjonariuszy. W budynku znajdują się pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe z łazienkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pomocnicze: gabinet lekarski i zabiegowy, jadalnie, kuchnie z rozdzielniami, dyżurki pielęgniarek, aneksy wypoczynkowe, pomieszczenia rehabilitacji i terapii, łazienki ogólne, pomieszczenie kultu religijnego, a także pomieszczenia administracji i personelu opiekuńczego i  pomieszczenia techniczne. Obiekt jest w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wyniosła 13,5 mln zł, z czego ponad 8 mln złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Cały czas realizowane są inwestycje dot. poprawy infrastruktury zdrowotnej. Miliony złotych zostały przeznaczone chociażby na doposażenie istniejących placówek, m.in. na zakup nowoczesnego tomografu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie czy modernizację Pracowni Tomografii Komputerowej (koszt inwestycji wraz z zakupem nowego sprzętu to 3,6 mln. złotych). W tym roku miało również miejsce otwarcie zmodernizowanego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Dynowie (koszt tej inwestycji to ok. 15 mln zł). Inwestycje w ochronę zdrowia i opiekę społeczną do są doceniane w całym kraju, np. w listopadzie Szpital SPZZOZ ”Sanatorium” w Górnie zajął pierwsze miejsce w kategorii „Szpital Roku” w ogólnopolskim plebiscycie medycznym Hipokrates 2023. Dworzysko Rok 2023 był bardzo ważny dla sztandarowej inwestycji Powiatu Rzeszowskiego, jaką jest istniejący od niemal 10 lat Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”.  Praktycznie zakończony został etap poszukiwania inwestorów. Udało się przyciągnąć firmy z branży lotniczej, e-mobilności, automatyki przemysłowej, budowlanej, handlowej, odzieżowej, kosmetycznej, medycznej, metalowej. Są w nim obecni znani na całym świecie producenci i dystrybutorzy. „Dworzysko” okazało się ogromny sukcesem. Wartość dotychczasowych inwestycji to ok. 2,5 miliarda złotych. Aktualnie działa tu 40 podmiotów gospodarczych, które zatrudnią docelowo około 4 tysiące osób. Trwa budowa kolejnych obiektów. Zarówno zainteresowanie inwestorów, jak wymierne efekty ich obecności w strefie w postaci utworzonych miejsc pracy, przerosły najśmielsze oczekiwania. (s)