79. rocznica forsowania Nysy Łużyckiej przez 9. i 10. DP II Armii Wojska Polskiego

79. rocznica forsowania Nysy Łużyckiej przez 9. i 10. DP II Armii Wojska Polskiego

16 kwietnia 2024 r. przed obeliskiem przy Klubie Wojskowym 21. Brygady Strzelców Podhalańskich na ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie upamiętniono żołnierzy poległych w 1945 roku podczas forsowania Nysy Łużyckiej przez 9. i 10. DP II Armii Wojska Polskiego. 

Forsowanie Nysy Łużyckiej było I etapem Operacji Łużyckiej, której zadaniem było rozbicie sił niemieckich na południe od Berlina na Łużycach podczas II wojny światowej.
Mimo trudności w dowodzeniu i braków w sprzęcie, żołnierze II Armii Wojska Polskiego powstrzymali niemiecką ofensywę, okupując ją niestety życiem i zdrowiem tysięcy ludzi. W walkach na Łużycach poległo blisko 5 tysięcy żołnierzy, ok. 10,5 tysiąca zostało rannych, a niemal 3 tysiące uznano za zaginionych. 

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, samorządu i miasta Rzeszowa, służb i instytucji oraz mieszkańcy Podkarpacia. Po odegraniu hymnu państwowego i przemówieniach zaproszonych gości przystąpiono do złożenia symbolicznych wiązanek. 

W imieniu Starosty Rzeszowskiego – Marka Sitarza wiązankę złożyła Katarzyna Płodzień-Błażej – pracownik Wydziału Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka
Nysa Łużycka