Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

24 maja 2024 r. godz. 10:00 w sali sesyjnej Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Gościnnie w spotkaniu udział wzięli: Poseł RP – Ewa Leniart, Senator RP – Józef Jodłowski, a także Starosta Rzeszowski – Krzysztof Jarosz i Wicestarosta…

Kaskada solankowa w Sołonce będąca przykładem tzw. solanek podkarpackich

Jednym z odwiedzanych miejsc w powiecie rzeszowskim jest kaskada solna w Sołonce, która w 2010 r. została zagospodarowana pod potrzeby przybywających tu osób. Utworzono ją na bazie dawnej żupy solnej, będącej w 1341 r. częścią dóbr królewskich. Obok niej przebiegał niegdyś średniowieczny trakt handlowy zwany „traktem królewskim”. Źródło słonej wody w Sołonce…

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐨 𝐜𝐳𝐚𝐬𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐧𝐢𝐞𝐨𝐛𝐞𝐜𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐩𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨

W okresie od 21 czerwca 2024 do 09 lipca 2024 powiatowy rzecznik konsumentów będzie nieobecny.  Informujemy, że w ramach projektu „Upowszechnianie i ochrona prawa konsumenckiego” na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie do końca 2024 udzielane jest bezpłatne poradnictwo konsumenckie dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego, które prowadzi:   Oddział Federacji Konsumentów…