Powiat Rzeszowski stawia na nowoczesność oraz dostępność usług publicznych dla wszystkich mieszkańców

Nowa siedziba jednostek zajmujących się pomocą społeczną oraz wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w powiecie rzeszowskim. Realizowany przez Powiat Rzeszowski projekt miał na celu stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni, w której dwie jednostki organizacyjne powiatu mogłyby jeszcze lepiej wypełniać swoją rolę w obsłudze mieszkańców. To także znaczący wkład w rozwój infrastruktury publicznej oraz…

Dotacje na remonty zabytków w powiecie rzeszowskim

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków rozdysponował środki na remonty i renowacje zabytków w województwie podkarpackim. Dotacje trafią również do wnioskodawców z powiatu rzeszowskiego. 100 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli. Środki te zostaną przeznaczone na IV etap remontu elewacji i prezbiterium zabytkowego kościoła wybudowanego na…

Gruntowny remont oficyny zespołu pałacowo-parkowego w Tyczynie oraz rozbudowa szkoły o łącznik i salę gimnastyczną

Zbliża się ku końcowi inwestycja polegająca na przebudowie oficyny Zespołu Pałacowo – Parkowego w Tyczynie i rozbudowaniu jej o łącznik z przeznaczeniem na szkolny internat. Zakładała ona także rozbudowę obiektu Zespołu Szkół w Tyczynie o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu,…

Miliony złotych na inwestycje w Powiecie Rzeszowskim w 2024 roku

– Nie zwalniamy tempa. Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2024 roku przeznaczymy wiele milionów złotych na inwestycje. Prowadzić będziemy wiele niezbędnych prac drogowych, unowocześniać będziemy nasze obiekty – zapowiada Starosta Rzeszowski Marek Sitarz. Lista planowanych działań jest długa. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.   W przyszłym roku planowanych…