Uchwała Nr 99/1009/2020 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 23.11.2020 r.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.   Uchwała do pobrania w załączniku Uchwała

JAK SOBIE RADZIMY W DOBIE KORONAWIRUSA

To efekt wdrożenia w urzędzie rozwiązań, które  bezpiecznie i skutecznie pomagają mieszkańcom regionu w załatwieniu swojej sprawy. Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, mówi: – Oczywiste i nieuniknione jest wdrożenie pewnych obostrzeń i ograniczeń w zakresie funkcjonowania naszego urzędu, ale też postaramy się zrobić wszystko, aby te obostrzenia były jak najmniej uciążliwe…

Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym

Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom…