Konsultacje programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Termin konsultacji został ustalony od dnia…

Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990) ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/57…

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie Parku Naukowo-Technologicznego "Rzeszów-Dworzysko"

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obrębie 222 Rzeszów-Przybyszówka II, oznaczonej jako działka nr 5964/24, o pow. 0,5386 ha, obj. KW RZ1Z/00203322/2. Działka znajduje się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego “Rzeszów-Dworzysko”. Ogłoszenie w poniższym linku: https://powiat.rzeszowski.pl/wp-content/uploads/2021/08/Ogloszenie-1.pdf