Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. r.

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego. Treść uchwały