Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w zakresie praw konsumenta

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 roku z zakresu praw konsumenta. Uchwała do pobrania w załączniku: rozstrzygnięcie konkursu ofert – Powiat Rzeszowski

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r.

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r. oraz uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r. Poniżej stosowne załączniki: Uchwała w sprawie naboru na członków komisji konkursowej Uchwała…

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Gornie gm. Sokołów Małopolski, oznaczonej jako: działka nr 2464 o pow.0,29 ha, obj. KW RZ1Z/00169420/8. Ogłoszenie w załączniku: Ogłoszenie pdf

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/41 o pow. 0,6262 ha, obj. KW RZ1Z/00203322/2 Ogłoszenie w załączniku: Ogłoszenie pdf