Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie naboru członków komisji konkursowej

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2023 roku.       Treść uchwały

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją prawną w 2023 r.   Uchwała

Informacja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami zobowiązanymi są również stowarzyszenia oraz fundacje.…