Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2023 r.      Uchwała

Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Termin konsultacji został ustalony od dnia 13 października 2022…

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w zakresie praw konsumenta

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 roku z zakresu praw konsumenta. Uchwała do pobrania w załączniku: rozstrzygnięcie konkursu ofert – Powiat Rzeszowski

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r.

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r. oraz uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r. Poniżej stosowne załączniki: Uchwała w sprawie naboru na członków komisji konkursowej Uchwała…