Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym

Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom…

Uchwała Nr 94/966/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

  Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.   Uchwała do pobrania w załączniku Uchwała Nr 94/966/20 Uchwała Nr 94/966/20

Uchwała Nr 94/965/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.     Uchwała do pobrania w załączniku         Uchwała Nr 94/965/20 Uchwała Nr 94/965/20