Wesołych Świąt i radosnego Alleluja!

  Przygotowując się na przyjęcie orędzia Zmartwychwstaniaskładamy jak najlepsze życzenia, by pokój i miłość, których wzajemnie sobie życzymy,napełniały serca wszystkich ludzi.   Życzymy, by nadzieja zwiastowanaprzez Zmartwychwstałego Jezusa,że życie nie ma końca, nadawała naszej codzienności sens,ład oraz niech będzie źródłem niewyczerpanej radości,którą będziemy się dzielić oraz ją pomnażać.   Niech przywoływany…

Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej

W dniu 8 kwietnia 2017 r., w centrum handlowym Plaza w Rzeszowie, zorganizowany został kiermasz wielkanocny unikatowych, ręcznie robionych ozdób świątecznych, artystycznego rękodzieła, jak też innych produktów wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Powiat rzeszowski reprezentował Warsztat Terapii Zajęciowej ze Zgłobnia, którego stoisko wyróżniało się bogactwem kolorów i…

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie ”

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 06.04.2017r. w dwóch etapach: rano od godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko – inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i…

Wizyta delegacji ze Svidnika w Powiecie Rzeszowskim

Wczoraj (28.03) Powiat Rzeszowski gościł w swojej siedzibie oficjalną delegacją z miasta Svidnik na Słowacji, w skład której wchodzili: Ľuboš Čepan – specjalista do spraw projektów europejskich oraz Miroslava Molčányiová. W czasie wizyty omawiano kwestie dotyczące wspólnej realizacji projektów europejskich zaplanowanych na 2017 rok. Doskonała współpraca Powiatu Rzeszowskiego z miastem Svidnik trwa już od wielu lat. Tytuł mikroprojektu…

XXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Lutowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego.  Najważniejszym punktem obrad było podjęcie Uchwały Nr XXVIII / 277 / 17 w sprawie podjęcia działań celem ujęcia SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w sieci szpitali. Zaproszeni goście: Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP, Mieczysław Miazga Poseł…

PODKARPACKIE FORUM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Projekt „Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych” jest realizowany przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r. Celem projektu jest…

25 lat Diecezji Rzeszowskiej

 „To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed człowiekiem: pójść odważnie do świata; kłaść podwaliny pod przyszłość, by była otwarta na Dobrą Nowinę!” Święty Jan Paweł II   Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele farnym w Rzeszowie, której przewodniczył Jego Ekscelencja biskup rzeszowski Jan Wątroba, a w koncelebrze uczestniczyli biskupi: Kazimierz…