XXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zwołał XXIV sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Agnieszka Gabrowska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Bogdan Kobiernik.   Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na portal…

XXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

   Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zwołał XXIII sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji podjęto między innymi uchwały w sprawie Statutu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.     W sesji uczestniczyło…

XXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

XXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.   Porządek obrad:  Otwarcie sesji. Dyskusja na temat nabycia przez Powiat Rzeszowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów-Staromieście wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy…

XXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.   Porządek obrad: 1.Otwarcie sesji 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów – Staromieście wraz z prawem własności  usytuowanych na niej budynków i…