XLII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W czwartek 27.10.2022 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski przedstawili sprawozdania z działalności w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 r. m.in. Dyrektor Specjalnego Ośrodka…

Starosta Rzeszowski uhonorowany Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś w sali sesyjnej przy ulicy Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 20-18-2023. Podczas sesji oprócz poruszania bieżących spraw powiatu, miało miejsce podniosłe wydarzenie, a specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uczczenia doniosłej Setnej Rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP…

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z absolutorium i wotum zaufania

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał od Rady Powiatu Rzeszowskiego, zarówno absolutorium, jak też wotum zaufania. To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie. Decyzja o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu zapadła…

XXXVII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W czwartek (10.03) w sali sesyjnej Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Podczas sesji Rada Powiatu Rzeszowskiego, wśród licznych spraw bieżących jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania przebiegu trasy projektowanej linii kolejowej nr 58 Łętownia-Rzeszów. Na podstawie art. 9 ust. 1…