XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

We wtorek 28.12.2021 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Sesja miała charakter uroczystego spotkania opłatkowego, w którym udział wzięli, oprócz Rady i Zarządu Powiatu, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego, a także Wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Wśród…

XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W czwartek 25.11.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Mirosław Chmiel, który przedstawił informację o działalności PODGiK. Dyrektorzy szkół jednostek Powiatu Rzeszowskiego przedstawili sprawozdania…

XXXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018- 2023

W środę 27.10.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor ZOZ nr 2 w Rzeszowie Aleksander Panek oraz Dyrektor SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie Elżbieta Burzyńska. Przedstawili oni prezentacje dotyczące funkcjonowania…

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z jednogłośnym absolutorium

Wczoraj, tj. 24.06.2021 r., podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego, wszyscy radni zagłosowali za przyznaniem absolutorium obecnym władzom powiatu.  To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium podczas uroczystej…