XXXVI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego – Budżet uchwalony!

W środę, 26 stycznia 2022 r.  odbyła się  XXXVI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego . Obrady Rady Powiatu Rzeszowskiego zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.  Po oficjalnym otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Tomasza Wojtona, przyjęto porządek obrad. Głównym tematem  posiedzenia było uchwalenie budżetu Rady Powiatu Rzeszowskiego…

XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

We wtorek 28.12.2021 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Sesja miała charakter uroczystego spotkania opłatkowego, w którym udział wzięli, oprócz Rady i Zarządu Powiatu, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego, a także Wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Wśród…

XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W czwartek 25.11.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Mirosław Chmiel, który przedstawił informację o działalności PODGiK. Dyrektorzy szkół jednostek Powiatu Rzeszowskiego przedstawili sprawozdania…

XXXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018- 2023

W środę 27.10.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor ZOZ nr 2 w Rzeszowie Aleksander Panek oraz Dyrektor SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie Elżbieta Burzyńska. Przedstawili oni prezentacje dotyczące funkcjonowania…