XXVI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

    XXVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 został przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję z sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.   Porządek obrad:  Otwarcie sesji. Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i…

XXV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

    XXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 został przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję z sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.   Porządek obrad:   Otwarcie sesji  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Podjęcie…

XXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zwołał XXIV sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Agnieszka Gabrowska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Bogdan Kobiernik.   Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na portal…

XXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

   Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zwołał XXIII sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji podjęto między innymi uchwały w sprawie Statutu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.     W sesji uczestniczyło…