Nowa Rada Społeczna ZOZ Nr2 w Rzeszowie

  Radni Powiatu Rzeszowskiego jednogłośnie powołali nową Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym powiatu rzeszowskiego oraz organem doradczym. Nowa rada liczy 13 osób na czele ze Starostą Rzeszowskim i przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego. Rada zajmuje się m.in. przedstawianiem podmiotowi tworzącemu wniosków…

Wizyta władz Powiatu Kieleckiego

  W dniu 19 lutego 2021 r. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski gościł Starostę Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorza Piwko, jak również Panią Barbarę Oleszkowicz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Wizyta dotyczyła m.in. wymiany  doświadczeń w funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy. Delegacja odweidziła również Powiatowy Urząd Pracy, mieszczący się…

XXVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

  Posiedzenie odbyło  się 18 lutego 2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej…