Regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Dzisiaj w Rzeszowie odbyły się regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, w auli Politechniki Rzeszowskiej,  gdzie zostały wręczone wyróżnienia i odznaczenia państwowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.  Krajowa Administracja Skarbowa powstała 1 marca 2017 r. w wyniku połączenia służby celnej, skarbowej i podatkowej. W skład KAS wchodzi 16 Izb…

Stefania Obara uhonorowana medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

Mieszkająca w Tyczynie Stefania Obara w tym roku ukończyła 100 lat. Jej życiorysem można by obdzielić wiele osób. Walczyła w szeregach Armii Krajowej, w czasach PRL aktywnie działała w opozycji demokratycznej. Decyzją władz powiatowych przyznano jej medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. – Pani Stefania jest niezwykłym świadkiem historii i wzorem…

Posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.

29.09.2021r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”  im. Jana Pawła II w Górnie. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Rada obradowała i podejmowała uchwały w sprawie:  Korekty planu inwestycyjnego na 2021 rok; Korekty planu finansowo- rzeczowego…