Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru

Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wziął udział w dzisiejszym spotkaniu upamiętniającym losy Zesłańców Sybiru deportowanych w latach 1940-1956 na Sybir i do Kazachstanu.     

Spotkanie otworzył Marian Boczar Wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu.

Dzisiejsze spotkanie, upamiętniające losy zesłańców deportowanych w latach 1940 – 1956 na Sybir i do Kazachstanu, było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i odznak honorowych.  Srebrnymi Krzyżami Zasługi i Medalami „Pro Patria” zostały odznaczone osoby, które wyróżniły się zasługami się na rzecz Związku Sybiraków, szczególną aktywnością w działalności społecznej i charytatywnej oraz kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Starosta Rzeszowski zaznaczył jak ważne są spotkania m.in. takie jak dzisiaj, ponieważ to bardzo ważna lekcja historii przypominająca wszystkim Polakom o ogromie cierpień naszych rodaków. W trakcie przemówienia Starosta zwrócił się do Przedstawicieli Związków Sybiraków.  

Z wielkim uznaniem i wdzięcznością odnoszę się do Państwa wysiłków podejmowanych dla przywrócenia pamięci o losach Zesłańców Sybiru i utrwalanie jej w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. Naszym obowiązkiem jest tę pamięć pielęgnować i przekazywać dalej.

Zesłańcy Syberii jak nikt inny pragnęli wolności, tęsknili za Ojczyzną, a Ich heroizm
i bezgraniczny patriotyzm zasługuje na najwyższe uznanie. Polacy odzyskali upragnioną wolność drogą męstwa i bohaterskich postaw.

Raz jeszcze pragnę złożyć wyrazy uznania inicjatorom dzisiejszego spotkania za pielęgnowanie pamięci o bohaterach polskiej historii. Jestem przekonany, że dla wszystkich uczestników spotkanie to stanie się okazją do pogłębionej, wypływającej z rozsądku, serca i sumienia refleksji nad polską przeszłością.

Oprawą artystyczną dzisiejszej uroczystości były wiersze deklamowane przez Teresę Parynę Członka Związku Literatów Polskich Odział w Rzeszowie oraz występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie.  

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział członkowie Związku Sybiraków, przedstawiciele parlamentarzystów administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych.