Carpathian Art of Fashion

Tytuł mikroprojektu – Carpathian Art of Fashion

Oś priorytetowa – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Typ mikroprojektu – indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner projektu – Miasto Świdnik

Okres realizacji mikroprojektu – 03-2017 – 02-2018

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Carpathian Art of Fashion” jest zwiększenie świadomości i zainteresowania mieszkańców powiatów rzeszowskiego i miasta Świdnik dorobkiem kulturowym obydwu subregionów oraz pogłębienie dobrych relacji pomiędzy społeczeństwem polskim a słowackim.

Ponadto celami szczegółowymi są:

 1. Pogłębienie relacji pomiędzy samorządami polskimi i słowackimi, prowadzących do wspólnych przyszłych projektów partnerskich
 2. Wzrost świadomości i wiedzy o atrakcjach zabytkowej architektury i walorach środowiska naturalnego obszarów przygranicznych wśród ludności i samorządowców pogranicza polskosłowackiego.
 3. Zwiększenie zainteresowania aktywnym uczestnictwem ludności pogranicza polsko-słowackiego w organizowanych na tych terenach imprezach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, a także poznawaniem historii miejsca, w którym żyją i, z którym się przyjaźnią.

Wspólna realizacja mikroprojektu stanowić będzie kolejny etap współpracy pomiędzy miastem Świdnik na Słowacji a powiatem rzeszowskim w Polsce.

Opis projektu:

Projekt „Carpathian Art of Fashion” składa się z 4 zadań:

 1. Zorganizowanie międzynarodowego konkursu na najlepszy projekt modowy i wykonanie zaprojektowanego elementu stroju. Całość prac ma nawiązywać do dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru i specyfiki pogranicza . W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec powiatu rzeszowskiego lub miasta Świdnik. Jedna osoba może przedstawić w konkursie nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 projektów. Do oceny przedstawionych w konkursie prac zostaną wyłonione dwa zespoły jury – jeden na Słowacji w Świdniku, który dokona oceny projektów polskich uczestników oraz jeden w Rzeszowie weryfikujący prace nadesłane przez projektantów słowackich. Ocenie podlegać będą zdjęcia prototypów elementu stroju. W konkursie przewidziano dwie równorzędne nagrody główne – jedną dla zwycięzcy ze Słowacji , a drugą dla wybranego polskiego projektu. Nagrodami dla zdobywców pierwszego miejsca będą profesjonalna sesja zdjęciowa zwycięskich prac wraz z wydrukami zdjęć i wykonanie profesjonalnego portfolio, a także zaprezentowanie ich prac na pokazie mody.
 2. Wykonane zostaną profesjonalne zdjęcia zabytków architektury oraz krajobrazów przyrody na terenie poszczególnych gmin powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik przy udziale modelek ubranych w stroje mającego sukcesy młodego projektanta mody. Projekty kostiumów nawiązywać będą swoim charakterem i użytymi materiałami do regionalnej tradycji oraz historii zwyczajów modowych pogranicza polsko słowackiego. Sesja zdjęciowa będzie także elementem trzeciego zadania w ramach tego mikroprojektu , które m.in zakłada prezentację tych zdjęć w trakcie Carpathian Art of Fashion.
 3. Zorganizowanie wydarzenia Carpathian Art of Fashion na dziedzińcu i w pałacu Wodzickich w Tyczynie, którego centralnym punktem będzie okraszony sztucznymi ogniami pokaz mody z udziałem 20 modelek i modeli, prezentujących zaprojektowane specjalnie na tę okazję kostiumy przez projektanta/projektantkę z obszaru pogranicza polskosłowackiego o uznanym dorobku. Kolekcja w swym zamyśle ma nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik. Ponadto w trakcie imprezy pokazane zostaną prace konkursowe zwycięzców.
 4. Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 warsztatów tematycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i pracowników samorządowych z powiatu rzeszowskiego oraz miasta Świdnik. W trzech warsztatach udział weźmie łącznie 120 osób, z czego co najmniej 45 uczestników będzie pochodzić ze Słowacji. Warsztaty odbędą się w Transgranicznym Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Promocyjnych w Rzeszowie w następujących miesiącach: czerwiec, wrzesień i grudzień 2017 roku. Każde warsztaty trwać będą 6 godzin lekcyjnych, z przerwą na lunch po trzeciej godzinie zajęć. Program warsztatów obejmuje tematykę: wizażu, stylizację i sztukę ubioru oraz savoir-vivre.

Strona partnera:

http://www.svidnik.sk/attention/carpathian-art-of-fashion/

 

Harmonogram wydarzenia:

 

 • 1 marca – 30 czerwca 2017 r. – termin nadsyłania prac konkursowych,
 • 9 czerwca 2017 r. – Warsztaty z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu: “Warsztaty piękna i estetyki”, (Fotorelacja z warsztatów-https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/warsztaty-z-zakresu-stylizacji-i-ubioru-w-ramach-cyklu-warsztaty-piekna-i-estetyki,art362/)
 • lipiec – sierpień 2017 r. – termin wykonania sesji zdjęciowych zwycięskich kolekcji,
 • 15 września 2017 r. – uroczysta gala “Carpathian Art of Fashion” pod Pałacem Wodzickich w Tyczynie, podczas której zaprezentowane zostaną zwycięskie kolekcje
 • 6 października 2017 r. – Warsztaty z zakresu wizażu w ramach cyklu: “Warsztaty piękna i estetyki”,
 • 8 grudnia 2017 r. – Warsztaty z zakresu savoir-vivre w ramach cyklu: “Warsztaty piękna i estetyki”,

 

Klip z wydarzenia

Pełna relacja

 

Serdecznie zapraszamy na Uroczystą Galę “Carpathian Art of Fashion”, która odbędzie się 15 września pod Pałacem Wodzickich w Tyczynie!
W programie m. in.:
– premierowy pokaz specjalnie zaprojektowanych koszulek Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta Svidnik na Słowacji,
– pokaz zwycięskich kolekcji konkursowych wraz z wręczeniem nagród,
– premierowy pokaz kolekcji Gwiazdy Wieczoru: Magdaleny Wilk-Dryło,
– występy muzyczne na żywo

 

 

Serdecznie gratulujemy udziału w konkursie Carpathian Art of Fashion.
Mam zaszczyt zaprosić Państwa jako laureatów konkursu (lista zwycięzców na stronie internetowej konkursu) na event modowy podsumowujący konkurs na którym uroczyście wręczymy Państwu nagrody oraz odbędzie się pokaz Państwa projektów.
Ponadto na evencie odbędzie się  pokaz kolekcji gwiazdy wieczoru prezentujący zaprojektowane specjalnie na tę okazję kostiumy przez projektanta z obszaru pogranicza polskosłowackiego o uznanym dorobku, występ muzyczny (muzyka na żywo) oraz pokaz sztucznych ogni.

Wydarzenie odbędzie się przy pałacu Wodzickich w Tyczynie 15.09.2017 w godzinach 18:00-20:00.
Proszę o przybycie na miejsce o godzinie 17:00 oraz potwierdzenie przybycia na adres email: pawel.hyzowiecki@powiat.rzeszow.pl

 

 

To był ciężki wybór – zarówno dla komisji po polskiej jak i po słowackiej stronie.

Otrzymaliśmy Wasze niesamowite zgłoszenia w związku z konkursem organizowanym w ramach projektu “Carpathian Art of Fashion”.

Po licznych dyskusjach obie komisje podjęły decyzję i wyłoniły dwie osoby otrzymujące nagrodę główną:

– Magdalena BUKOWSKA

– Zuzana ĽOS BOŽIKOVÁ

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Komisje postanowiły również wyróżnić następujące osoby, które otrzymają od Nas specjalnie przygotowane nagrody:

– Mariana FRANKOVÁ,

– Marta KWOLEK,

– Sebastian PLĘS,

– Katarína ZÁPOTOCKÁ,

– Anna SMULSKA,

– Veronika BEZECNÁ,

– Krzysztof PALUCH,

– Sabina JURASZ,

– Nikola SOVIČOVÁ,

– Sabina GŁOWACZ,

– Kamila BUŁDAK,

– Damian HOLOD,

– Alicja KALANDYK

 

Nagrodzonym oraz wszystkim, którzy nadesłali do Nas swoje zgłoszenia jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w Naszym konkursie! Niezmiernie się cieszymy, iż po obu stronach granicy polsko-słowackiej znajduje się tak wiele utalentowanych osób!

 

 

Wasze zapytania i odpowiedzi

Co oznacza użyte w regulaminie stwierdzenie “przekazać organizatorowi do 30 czerwca 2017 zdjęć już zrealizowanych projektów na adres mailowy”? 

Za zrealizowane projekty uważa się gotowe uszyte ciuchy czy wykonane obuwie lub biżuterię. Jest to podyktowane tym, iż na przełomie lipca/sierpnia zostaną wykonane sesje zdjęciowe zwycięskich kolekcji więc muszą być one przygotowane do użycia.

Na jaki adres mailowy mam nadesłać swoje zgłoszenie?

Uczestnicy konkursu z Polski wysyłają swoje zgłoszenie na adres miroslava.molcanyiova@svidnik.sk i są oceniani przez stronę słowacką. Uczestnicy ze Słowacji wysyłają swoje prace na adres caf@powiat.rzeszow.pl i są oceniani przez stronę Polską. 

Czy można kolekcję ubrań projektować w parach? Czy trzeba przygotowywać ją jednoosobowo?

Oczywiście – nie ma ograniczeń co do tego i jakim składzie przygotuje się konkursową kolekcję. Można wykonać ją samemu lub z kimś w parze czy wiekszej grupie. Nalezy pamiętać jednak, że w przypadku nagród są one przewidziane dla jednej osoby. Oczywsićie jeśli chodzi o nagrodę główną (sesja zdjęciowa, pokaz kolekcji) nie ma to większego znaczenia, jednak drukowane portfolio czy nagrody za wyróżnienia są przewidziane dla jednej osoby. 

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe w konkursie? 

Nie. W konkursie może wziac udział każdy, kto jest zameldowany na terenie województwa podkarpackiego lub Kraju Preszowskiego oraz nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z tematyką konkursu.

Chcę stworzyć kolekcję biżuterii, jednak nie wiem czy na wymagane minimum 5 kolekcji składa się tylko 5 rzeczy, czy 5 zestawów biżuterii? jesli 5 zestawów, to czy są jakieś specjalne wymagania odnośnie tego, co powinien zawierać kompletny zestaw?

Na to pytanie zarówno w przypadku biżuterii, jak i kolekcji ubrań, obie te odpowiedzi można uznac za poprawne. Uznajemy zarówno pojedyncze projekty jak i całe zestawy czy looki ubraniowe. To do Was należy decyzja co i w jakiej formie chcecie pokazać :).

 

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres: caf@powiat.rzeszow.pl

 

Archiwum aktualności:

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2018/01/25/polsko-slowackie-wydarzenie-roku-2017/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/12/12/warsztaty-z-zakresu-savoir-vivre-w-ramach-cyklu-warsztaty-piekna-i-estetyki/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/10/12/uroczysta-gala-carpathian-art-of-fashion-galeria-cz-iii/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/10/12/warsztaty-z-zakresu-wizazu-w-ramach-cyklu-warsztaty-piekna-i-estetyki/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/10/09/uroczysta-gala-carpathian-art-of-fashion-galeria-cz-ii/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/10/09/uroczysta-gala-carpathian-art-of-fashion-galeria-cz-i/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/10/04/zapowiedz-filmu-carpathian-art-of-fashion/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/09/22/uroczysta-gala-carpathian-art-of-fashion-2/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/09/22/carpathian-art-of-fashion-w-tvp-rzeszow/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/09/07/uroczysta-gala-carpathian-art-of-fashion-3/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/07/07/wyniki-konkursu-na-zaprojektowanie-autorskiej-kolekcji-ubioru-obuwia-bizuterii/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/06/12/warsztaty-z-zakresu-stylizacji-i-ubioru-w-ramach-cyklu-warsztaty-piekna-i-estetyki-2/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/06/06/warsztaty-z-zakresu-stylizacji-i-ubioru-w-ramach-cyklu-warsztaty-piekna-i-estetyki/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/05/17/wizyta-delegacji-ze-svidnika-w-powiecie-rzeszowskim-4/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/03/20/wizyta-delegacji-z-powiatu-rzeszowskiego-w-svidniku/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/03/06/rusza-konkurs-dla-mlodych-projektantow-w-ramach-projektu-carpathian-art-of-fashion/

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2017/02/16/xxvii-sesja-rady-powiatu-rzeszowskiego-kadencji-2014-2018/

 

PLIKI DO POBRANIA