Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

W dniu 24 września 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie – w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie – odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Rzeszowie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego, który sprawuje zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie.…

Powstaje film promujący fundusze na wsparcie bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowuje kilkuminutowy film promujący zakładanie przez osoby bezrobotne własnej działalności gospodarczej w oparciu o środki pomocowe. Będzie on prezentowany w listopadzie podczas tegorocznego „Tygodnia przedsiębiorczości”. W ramach „Tygodnia przedsiębiorczości” z co roku organizowane są  różnego rodzaju inicjatywy wpisujące się w tę tematykę. Powiatowy Urząd Pracy w…

Jubileusz 20- lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego

W czwartek (23 września) w Filharmonii Podkarpackiej, odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powiat Rzeszowski podczas gali reprezentował Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych. Podczas obchodów odbyła się prapremiera utworu symfonicznego skomponowanego specjalnie na tę…

W Harcie odsłonięto Pomnik Upamiętniający 100. Rocznicę Powstania Warszawskiego

12 września w Harcie w gminie Dynów odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Upamiętniającego 100. Rocznicę Powstania Warszawskiego. Budowa pomnika to społeczna inicjatywa mieszkańców wsi Harta, Powiat Rzeszowski również wsparł tak szlachetną   inicjatywę.   Pomnik, ma kształt łuku triumfalnego. Na monumencie znajdują się słowa: LIBERTAS INEASTIMABILIS RES EST, a na drugiej…