Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

Uprzejmie informujemy, że do 3 kwietnia 2023 r. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”. Zakłada on dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami RP. Program skierowany jest do samorządowych instytucji…

W Rzeszowie otworzono Konsulat Węgier

W środę (22 marca) w Rzeszowie oficjalnie został otwarty Konsulat Węgier. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz wojewódzkich i lokalnych oraz korpusu dyplomatycznego na czele z ambasador Węgier w Polsce Orsolyą Kovács. Powiat Rzeszowski reprezentowany był przez członka Zarządu Powiatu Lucynę Sokołowską. Rzeszowska placówka jest szóstym konsulatem honorowym Węgier…

Powiat Rzeszowski podjął starania o utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Radni Powiatu Rzeszowskiego wyrazili na ostatniej sesji (16 marca) zgodę na złożenie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie drugiego oddziału przygotowania wojskowego. Klasy wojskowe – obecnie funkcjonujące jako oddział przygotowania wojskowego – w dynowskim LO funkcjonują od 2017 roku. Ten kierunek…