Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspiera osoby bezrobotne, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania. Wysokość bonu na zasiedlenie wynosi do 7 tysięcy złotych. Pomoc jest przeznaczona dla osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Rzeszów, nieuczestniczących w szkoleniach i kursach dokształcających, planujących podjęcie zatrudnienia, innej pracy…

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Rzeszowskiego 2021 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2021 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  Zadanie 1 – pomoc w…

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie…