Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia na rzecz kierowanego przez społeczność zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania partycypacyjnego

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2024/03/27/wspolna-alpejsko-karpacka/

Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej. Central Mountains

https://powiat.rzeszowski.pl/od-alp-po-karpaty-wzmocnienie-modeli-zarzadzania-dla-zrownowazonego-rozwoju-obszarow-gorskich-w-europie-srodkowej-central-mountains/

 Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych                w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna

                     https://powiat.rzeszowski.pl/utworzenie-branzowego-centrum-umiejetnosci/

Cyfrowy Powiat

https://powiat.rzeszowski.pl/cyfrowy-powiat/

(01.2023 – 10.2023)

Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

https://powiat.rzeszowski.pl/droga-do-sukcesu/

(06.2021 – 09.2023)

E – dukacja

https://powiat.rzeszowski.pl/e-dukacja/

(05.2021 – 04.2022)

BRAND Project

https://powiat.rzeszowski.pl/brand-project/

(07.2020 – 11.2021)

Pogranicze w obiektywie

https://powiat.rzeszowski.pl/pogranicze-w-obiektywie/

(03.2020 – 02.2021)

 Zwiększenie wiedzy i wymiana dobrych praktyk pedagogów uczniów niepełnosprawnych pogranicza polsko-słowackiego.

(09.2019 – 06.2020)

https://powiat.rzeszowski.pl/dobre-praktyki/

Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży.

(09.2017 – 04.2018)

https://powiat.rzeszowski.pl/przedsiebiorczosc-alternatywa-zawodowego-przygotowania-mlodziezy/

Carpathian Art of Fashion

(03.2017 – 02.2018)

https://www.powiat.rzeszowski.pl/CarpathianArtofFashion/

Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży

(08.2018 – 06.2019)

https://powiat.rzeszowski.pl/promocja-dziedzictwa-przyrodniczego-i-kulturowego-pogranicza-wsrod-mlodziezy/

„Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnie poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”

(2014 – 2015)

https://powiat.rzeszowski.pl/poprawa-jakosci-uslug-swiadczonych-przez-dom-pomocy-spolecznej-w-gornie/