Projekty z budżetu państwa

Projekty z budżetu państwa

Zadanie pn. Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00 w miejscowości Borek Stary

https://powiat.rzeszowski.pl/remont-mostu-na-rzece-strug/

Zadanie pn. Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120 w miejscowości Chmielnik 

https://powiat.rzeszowski.pl/remont-mostu-na-rzece-strug-chmielnik-jarzabki-borowki/

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja przyszpitalnej instalacji tlenowej w SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie”

https://powiat.rzeszowski.pl/rozbudowa-i-modernizacja-instalacji-tlenowej-w-spzzoz-w-gornie/

Zadanie pnPrzebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych

https://powiat.rzeszowski.pl/przebudowa-pawilonu-spzzoz-w-gornie/

Zadanie pn. Budowa Stacji Kontroli Pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

https://powiat.rzeszowski.pl/budowa-stacji-kontroli-pojazdow-w-dynowie/