Projekty z budżetu państwa

 

                                                 Projekty drogowe:

       

Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice           

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik

            KLIKNIJ TUTAJ              

Zadanie pn. Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00 w miejscowości Borek Stary

https://powiat.rzeszowski.pl/remont-mostu-na-rzece-strug/

Zadanie pn. Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120 w miejscowości Chmielnik 

https://powiat.rzeszowski.pl/remont-mostu-na-rzece-strug-chmielnik-jarzabki-borowki/

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1422R i Nr 1421R w miejscowości Błażowa w obrębie Zespołu Szkół

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1213R i Nr 1204R w miejscowości Przewrotne w obrębie Szkoły Podstawowej

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1396R i Nr 1395R w miejscowości Malawa w obrębie Szkoły Podstawowej

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1391R i Nr 1388R w miejscowości Nosówka w obrębie Szkoły Podstawowej

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1204R i Nr 1217R w miejscowości Pogwizdów Stary w obrębie Szkoły Podstawowej

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1211R i Nr 1265R w miejscowości Górno

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1422R i Nr 1411R w miejscowości Błażowa

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1400R i Nr 1401R w miejscowości Chmielnik

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1398R i Nr 1400R w miejscowości Chmielnik

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1373R w miejscowości Wysoka Głogowska w obrębie Zespołu Szkół

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1405R i Nr 1404R w miejscowości Siedliska

KLIKNIJ TUTAJ

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I

KLIKNIJ TUTAJ

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik

KLIKNIJ TUTAJ

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 0+150 (km potoku 2+900)  oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 3+000,00 (km potoku 3+230)

KLIKNIJ TUTAJ

Pozostałe Projekty:

                                                                                       Projekt pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

                                                          https://powiat.rzeszowski.pl/projektinnowacyjnowdrozeniowywzakresieocenyfunkcjonalnej/
 

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja przyszpitalnej instalacji tlenowej w SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie”

https://powiat.rzeszowski.pl/rozbudowa-i-modernizacja-instalacji-tlenowej-w-spzzoz-w-gornie/

Zadanie pnPrzebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych

https://powiat.rzeszowski.pl/przebudowa-pawilonu-spzzoz-w-gornie/

Zadanie pn. Budowa Stacji Kontroli Pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

https://powiat.rzeszowski.pl/budowa-stacji-kontroli-pojazdow-w-dynowie/

Zadanie pod nazwą: Utworzenie Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi i Kobiet w ciąży w Górnie

Utworzenie domu samotnej matki

Zadanie pod nazwą: Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Rzeszowskim 

Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Rzeszowskim – strona 

https://www.facebook.com/PowiatRzeszowski/posts/2950260701915789

Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Rzeszowskim

Zadanie pod nazwą: Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych i siłowni plenerowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego, bieżni prostej trzytorowej do biegów na 100 m, rzutni do pchnięcia kulą i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

KLIKNIJ TUTAJ

Poznaj Polskę

KLIKNIJ TUTAJ